Znižuje citlivosť pacienta na bolesť
Zlepšuje reakciu na zákrok
Chladí pokožku pred, počas aj po aplikácii lasera